Äktenskap som inte ingåtts frivilligt och/eller där tvång kan påvisas ska anses ogilltiga i Sverige. Det ska också vara straffbart att på något sätt bidra till att tvinga någon annan till äktenskap. Äktenskap genomförda utomlands ska uppfylla alla krav svensk lagstiftning stipulerar för att godkännas i vårt land.