Sverigedemokraterna ser positivt på att tillåta tyngre lastbilar på våra vägar. Inte bara är det bättre ur en ekonomisk synvinkel, det är även miljömässigt smartare. Sverigedemokraterna anser att vi inte kan göra övriga transportslag konkurrenskraftiga genom att hålla tillbaka åkerinäringen och vill därför se ett införande av en ny bärighetsklass på alla vägar där detta är möjligt.