Det ska finnas begränsningar som gör det svårt att försätta sig i skuld mer än vad man rimligen kan betala tillbaka. Därför ska alla företag som sysslar med kreditgivning ha skyldighet att kontrollera återbetalningsförmågan. Regler som förhindrar och försvårar omfattande handel med skulder ska finnas. Företagen ska kontrolleras så att de följer regelverken och så att inte människor försätts i orimliga avtalsvilkor.