Det som en privatperson lånar ska vara möjligt att senare återbetala, så att inte skuldsättning riskeras. Därför behöver det finnas begränsningar riktat till långivare. Alla kreditgivningsföretag ska ha skyldighet att kontrollera att återbetalningsförmåga finns hos den som ansöker om lån. Regler behövs som förhindrar handel med skulder. En överordnad kontroll av företagen behövs, av att regelverken följs och så att låntagare inte försätts i orimliga avtalsvillkor.