Den som kommer till Sverige och begår brott har förbrukat sin rätt att vistas i landet. Därför vill vi att utvisning alltid ska prövas när en utlänning begår brott, och att grov brottslighet alltid ska innebära automatisk utvisning på livstid. Anknytningen till Sverige bör inte beaktas gällande utvisning för grova brott.