Den som kommer till Sverige och begår brott har förbrukat sin rätt att vistas i landet. Därför vill vi att utvisning alltid ska prövas när en utlänning begår brott, och att grov brottslighet alltid ska innebära automatiskt utvisning på livstid.