Olika former av vägskatter och vägslitageskatter är negativa på grund av att det innebär försämringar för näringslivet och därmed även för resten av samhället. När transportföretagen drabbas av högre utgifter måste kostnaderna kompenseras. Det innebär att kostnaderna behöver hämtas in, vilket i sin tur drabbar andra företag och konsumenter. Det hämmar svensk ekonomi och riskerar att leda till förlorade arbetstillfällen, inte minst i glesbygd.