Sverigedemokraterna är motståndare till olika former av vägskatter och vägslitageskatter, helt enkelt för att det slår direkt mot näringslivet och hela samhället. När transportföretagen drabbas av högre utgifter måste kostnaderna kompenseras av företag och konsumenter i Sverige. Det hämmar svensk ekonomi och riskerar att leda till förlorade arbetstillfällen, inte minst i glesbygd. Därför är vi motståndare till vägskatter.