De vajerräcken som idag är vanliga längs svenska vägar är förvisso livräddande för bilister, men samtidigt potentiella dödsfällor för oskyddade trafikanter såsom MC-förare. Av den anledningen behövs räckestyper som skyddar alla trafikanter.