De vajerräcken som idag är vanliga längs med svenska vägar är förvisso livräddande för bilister, men samtidigt potentiella dödsfällor för oskyddade trafikanter såsom MC-förare. Sverigedemokraterna vill istället se räckestyper som skyddar alla trafikanter.