Bedrägerierna med ersättning från Försäkringskassan , inte minst inom LSS, har de senaste åren tyvärr varit omfattande. Detta tar inte bara resurser från dem som har ett verkligt behov och som behöver samhällets stöd utan det urholkar också förtroendet för myndighetsutövningen. För att få ersättning från LSS eller sjukförsäkringen behövs läkarintyg. En läkare som medvetet skriver falska läkarintyg bör inte längre få arbeta som läkare och ska därför också fråntas sin läkarlegitimation. Gällande regelverk för läkarlegitimationer måste därför ses över. Den som får personlig assistans är sårbar och utlämnad och för att garantera patientsäkerheten ska ett utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personliga assistenter vara obligatoriskt. En brukare ska alltid känna sig trygg och personer som är dömda för brott ska inte ges anställningar som personlig assistent. För att ytterligare öka rättssäkerheten och tryggheten ska möjligheten att implementera en obligatorisk utbildning och ett kontrollsystem för gode män ses över.