Sverige ska behålla den svenska kronan som valuta. Genom att stå utanför det europeiska valutasamarbetet kan Sverige bibehålla kontrollen över penning- och valutapolitiken. Med egen valuta har vi möjlighet att justera obalanser i ekonomin under konjunktursvängningar. Sverigedemokraterna eftersträvar stabila finanser, vilket genererar en stabil valuta med goda investeringsmöjligheter och goda handelsrelationer. Vi vill också verka för att Sverige ska få ett permanent undantag från euro-samarbetet.