Sveriges valuta ska fortsättningsvis vara den svenska kronan. Genom att stå utanför det europeiska valutasamarbetet kan Sverige bibehålla kontrollen över vår penning- och valutapolitik. Med egen valuta har vi möjlighet att justera obalanser i ekonomin och konjunkturer. Sverigedemokraterna vill skapa en trygg penningpolitik som genererar en stabil valuta med goda investeringsmöjligheter och handelsrelationer som resultat. Vi vill också verka för att Sverige ska få ett permanent undantag från EURO-samarbetet.