Det finns över 600 000 jägare och andra legala vapenägare i Sverige. Vapendirektivet, liksom införandet av det på nationell nivå, har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till denna grupp. Sverige har en lång historia av jakt och sportskytte och frågor om tillståndshantering och liknande ska givetvis vara en nationell befogenhet.

Den socialdemokratiskt tillsatte utredaren föreslår dessutom att Sverige i införlivandet av direktivet går betydligt längre än vad direktivet kräver. Sverigedemokraterna säger med detta i åtanke självklart nej till EU:s vapendirektiv, överimplementeringen av detsamma, och kommer att driva på i EU för att det ska rivas upp.