Den strategiska exportkontrollen inkluderar både krigsmateriel där vapen ingår och produkter med dubbla användningsområden som kan användas militärt men har civil användning i grunden. Sverigedemokraterna ser positivt på att Sverige har en omfattande högteknologisk industri som kan ta fram materiel till vårt försvar och genom export bidra till att andra stater kan försvara sig, något som vi ser som en grundläggande uppgift för varje stat.

Sverigedemokraterna vill göra kontrollen av krigsmateriel mer effektiv, för att säkerställa att vapen inte hamnar i felaktiga händer eller att militärt användbar teknologi sprids. För att effektivisera kontrollen vill vi ta bort kraven på att beakta mottagande stater ur ett så kallat feministiskt perspektiv samt att använda kriterier utifrån politiken för global utveckling (PGU). Vi vill också stärka kompetensen hos myndigheten som kontrollerar dessa produkter. Vi ser också ett behov av att värna småföretagande inom detta området så att nya idéer kan växa och inte onödig byråkrati hindrar företagande.