Varje familj bör själv få större möjlighet att anpassa sin tillvaro efter de egna förutsättningar. För de som vill ta ett större eget ansvar för barnomsorgen, genom att den ena av föräldrarna stannar hemma med ett litet barn utöver den föräldraledighet som erbjuds genom föräldraförsäkringen, bör det offentliga kunna ersätta familjen på samma sätt som det offentliga subventionerar barnomsorg som sker i annans regi. En förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta. Vårdnadsbidraget är viktigt eftersom det förstärker valfriheten inom barnomsorgen. Vi vill därför återinföra vårdnadsbidraget, som avskaffades 2017, för föräldrar till barn mellan 1-3 år och införa en ersättning på upp till 6000 kr per månad.