Minskningen av antalet vårdplatser har varit ett kontinuerligt problem som ännu inte lösts. Detta anser vi vara en felprioritering då vi har en befolkning som växer snabbt med ett ökande behov av hälso- och sjukvård. Platsbrist leder till försämrad vård och risk för felaktiga diagnoser. Det ska inte vara så att sjukvården är så pass överbelastad att det inte går att ge vård oavsett tidpunkt eller sjukdom. Bristen på vårdplatser riskerar patienters liv vid akuta fall eller större katastrofer då det inte finns möjligheter att behandla på plats. För att förbättra situationen och garantera fler händer i vården föreslår vi att all personal inom offentliga yrken som arbetar deltid, garanteras rätt till heltid om de så önskar. Fler händer i framförallt vården, dessutom av personal som redan är kompetent i hur arbetet skall utföras, räknar vi med att det kan ge stor effekt även på kort horisont.