Sverige har områden med uppseendeväckande hög koncentration av varg. Detta får stora konsekvenser inte bara för bestånden av älg, utan även för uppfödning av tamdjur. Riskerna ökar också för olyckor med exempelvis jakthundar. Sammantaget vill Sverigedemokraterna se en betydligt mer aktiv förvaltning av varg i Sverige. Vi vill också begränsa och helst avskaffa EU:s inflytande över rovdjurspolitiken liksom små miljöorganisationers talerätt i jaktfrågor.