Sverige har områden med uppseendeväckande hög koncentration av varg. Detta får stora konsekvenser inte bara för bestånden av älg, utan även för uppfödning av tamdjur. Riskerna ökar också för olyckor med exempelvis jakthundar. Sammantaget behövs en betydligt mer aktiv förvaltning av varg i Sverige. EU:s inflytande över rovdjurspolitiken liksom små miljöorganisationers talerätt i jaktfrågor, behöver begränsas och helst avskaffas.