Vi vill att värnplikt ska vara den huvudsakliga metoden för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Då värnpliktsutbildningen återinförs, utgörs armén åter av ett system med fredsorganisation respektive krigsorganisation. För att möta det ökade behovet av personal och för att stimulera lokal rekrytering, bör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kunna öppna tillfälliga rekryteringskontor, exempelvis i Luleå och på Gotland. För att bredda rekryteringsbasen vill vi också att samtliga kvinnor och män ska kunna kallas till mönstring.