Värnpliktsystemet ska aktiveras och samtliga unga män och kvinnor mönstras. I samband med mönstringen bör en tredygnskurs genomföras i syfte att lära ut grundläggande överlevnad samt att få en första kontakt med uniform och personlig soldatutrustning. Fler markförband medför också ett ökat behov av reservofficerare, ett kostnadseffektivt system som stärker folkförankringen. Vi vill vi successivt öka antalet utbildade per år tills balans uppnås mellan utbildning och behovet av krigsplacerade.