Sverige har potential att utveckla ett hållbart och omfattande vattenbruk som skulle kunna skapa sysselsättning. Vi har en utmärkt geografi för att bedriva fiskodling i sjöar, vattendrag och utmed kusten. Vattenbruket ska stödjas, i enlighet med den handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk, som tagits fram av näringen gemensamt med myndigheterna. Det handlar om åtgärder som förenklade regelverk, enklare miljötillståndshantering och stöd till forsknings- och avelsprogram.