Då vattenkraften är förhållandevis enkel att reglera används denna, till skillnad från kärnkraften, också som en reglerkraft vid snabba förändringar av efterfrågan eller ojämn försörjning från till exempel vindkraft. De orörda nationalälvarna ska skyddas från utbyggnad, men det finns potential till effektiviseringar av befintliga anläggningar.