Vigselförrättare och även trossamfund ska kunna fråntas rätten att viga människor. Varje vigselförrättare ska också ha rättighet att avgöra den vill utföra vigseln, utifrån om vigseln står i överensstämmelse med de egna övertygelserna. Äktenskap ska ingås mellan två vuxna personer, där båda är närvarande och båda frivilligt instämmer till giftermålet.