Vigselförrättare och även trossamfund ska kunna fråntas rätten att viga människor. Äktenskap ska ingås mellan två vuxna personer, där båda är närvarande och båda frivilligt instämmer till giftermålet.