Visstidsanställningar får absolut inte missbrukas, men inom vissa branscher är visstidsanställnignar avgörande för att få verksamheten att fungera till exempel branscher som präglas av säsongsarbete. Därav kan man inte begränsa rätten att visstidsanställa. Det är också en möjlighet för en arbetssökande att få utökad arbetslivserfarenhet som i sin tur ökar möjligheten till fast anställning.  Det skulle ge en negativ effekt för både företag och individ om möjligheten till visstid togs bort. Företagen drar sig för att anställa om de redan från början vet att de blir tvungna att säga upp efter en kortare tid. I valet mellan arbetslöshet och visstidsanställning är alltid arbete att föredra.