Sverigedemokraterna var emot införandet av anställda soldater istället för värnplikt, men så länge det är aktuellt ska det optimeras. Det bör därför utredas såväl lämplighetsmässigt som ekonomiskt om kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän kan få förbättrade förmåner för att göra yrket mer attraktivt. Vår ståndpunkt är att systemet delvis skall fasas ut och kompletteras med värnpliktig personal.