Regeringen och Alliansen förbereder för ny flyktingvåg till Sverige

Istället för att rikta in sig på att stärka upp de undermåliga flyktinglägren i krisens närhet, som bland annat orsakat förra höstens höga antal asylsökande till Sverige, vill man skapa förutsättningar för Sverige att ta emot fler asylsökande genom att undanta en rad krav för bygglov enkom för asylboenden, skriver Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson.

Senast ändrat: 27 juni 2016