”Nyheter Idag avslöjar att ritningar på 2400 militära fastigheter har lämnats till utlandet. Valde billigaste anbudet – Underentreprenören är ett kinesiskt företag”

Det är oacceptabelt att ytterligare en myndighet tar så lätt på rikets säkerhet. Vi kräver att Fortifikationsverkets generaldirektör infinner sig till försvarsutskottet för utfrågning. – Roger Richtoff

https://nyheteridag.se/ritningar-pa-tusentals-svenska-militarbyggnader-har-lamnats-ut-till-kina-allt-pekar-pa-skyddsobjekt/