blank

I Polismyndighetens myndighetsgemensamma lägesrapport 2019 lyfts välfärdsbrottsligheten upp som en av de mest allvarliga. Det går idag att dyka upp vid gränsen med ett europeiskt pass, registrera falskt boende och falskt arbete, därefter få tillgång till det svenska socialförsäkringssystemet och sedermera pension förutsatt att ingen blir upptäckt.

Med anledning av detta föreslår Sverigedemokraterna:

-Att regeringen ska utreda och återkomma till riksdagen med ett författningsförslag som ger Försäkringskassan, Statens servicekontor, Skatteverket och Pensionsmyndigheten möjlighet att begära fysisk inställelse för att genom biometrisk avläsning fastställa korrekt identitet.

-Att ge regeringen uppdraget att uppdra åt Försäkringskassan, Statens servicekontor, Skatteverket och Pensionsmyndigheten att utreda kostnaderna för den tekniska implementeringen av relevant utrustning för avläsning av biometriska data.

-Att regeringen ska uppdra åt Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten att återkomma med en handlingsplan för med vilken kontinuitet uppföljande kontroller kan ske vid misstanke om identitetsrelaterad brottslighet.

Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Socialförsäkringsutskottet kommenterar:
Att individer lurar sig till pengar från det svenska välfärdssystemet måste få ett slut. Det är hög tid att agera och säkerställa att pengarna hamnar där de är avsedda.

Vid frågor om intervju eller mer information, kontakta Pressekreterare Oskar Cavalli-Björkman via 0722084333 eller press@sd.se

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen