Kravallerna under påskhelgen gjorde det uppenbart att det krävs mer offensiva åtgärder för att återupprätta svensk lag och ordning. Därför presenterar Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson idag ett åtgärdspaket för att möta angreppen på det svenska samhället.

Det svenska samhället måste återta den förlorade marken. Polismakten måste flytta fram positionerna med ett tydligt mandat att nedkämpa de som angriper samhället och etablera dominans. Men bredare insatser krävs också för att bryta destruktiva normer och strukturer i kulturellt belastade miljöer – och med den migration som skapat situationen.

Sverigedemokraterna föreslår i detta program 30 konkreta åtgärder på 7 områden för att trycka tillbaka samhällets fiender och återetablera svensk lag i hela Sverige. Däribland:

  • Undantagslagstiftning
  • Indragna sociala rättigheter för familjer som inte anpassat sig.
  • Strikt skadeståndsansvar för föräldrar.
  • Återkallade uppehållstillstånd vid allvarlig brottslighet.
  • Utred möjligheten att upphäva medborgarskap.

Bifogat återfinns åtgärdspaketet i sin helhet. 
SD-Åtgärdspaket-för-att-möta-angreppen-mot-Sverige.pdf