blank

Sverige deltar i Mali med väpnade styrkor i främst två militära insatser. Dessa är Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) och insatsen Task Force Takuba. Utvecklingen i Mali har under en längre tid varit mycket negativ ur ett politiskt perspektiv. Demokratin har satts ur spel och flera militärkupper har genomförts. I dagsläget är det svårt att se en förbättring av läget och att landet skulle återgå till folkvalt styre inom en snar framtid är inte troligt.

Utöver denna utveckling har det under 2022 kommit bekräftade uppgifter om att det finns utländska legosoldater på plats som Malis ledning samarbetar med. Dessa legosoldater ska vara så många som 300 till 400 och komma från den ökända ryska gruppen Wagner som har flera anklagelser om folkrättsbrott mot sig och agerar utifrån ett ryskt inflytande.

– Att en svensk väpnad styrka ska delta där ryska legosoldater, som är anklagade för folkrättsbrott, verkar på inbjudan av samma ledning i landet som Sverige stöttar ska inte förekomma. Behovet av de svenska förbanden i Sverige kopplat till den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet påverkar också bedömningen att de omgående bör lämna Mali, säger Aron Emilsson, utrikespolitisk talesperson.

Med anledning av detta föreslår Sverigedemokraterna att så fort det är tekniskt möjligt utifrån ansvariga myndigheters bedömning dra tillbaka de svenska militära insatserna Minusma och Task Force Takuba i Mali.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010-101 98 00 eller via e-post på press@sd.se

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen