blank

Tidigare i veckan publicerade den statliga kommittén Delmi, Delegationen för migrationsstudier, ett policydokument som väckt stor uppmärksamhet. Detta då man bl a pekar ut Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet som delansvariga i att normalisera främlingsfientlighet och rasism.

Med anledning av detta kunde Tidningsutgivarna tidigare idag rikta stark kritik mot att regeringen hotar oberoende medier och ruckar på principen om armlängds avstånd mellan stat och journalistik.

Kommentar från Aron Emilsson (SD), ledamot i riksdagens kulturutskott och ansvarig för mediefrågor:

– Det är mycket oroande att en regeringskommitté pekar ut fria medier som delansvariga i att normalisera främlingsfientlighet och rasism, till synes i syfte att väcka missaktning mot deras rapportering och publicistiska arbete.

– Vi har tidigare varit kritiska mot att regeringen avser villkora mediestödet utifrån subjektiva bedömningar, då vi anser att detta utgör ett hot mot svenska mediers frihet och oberoende. Detta tyder på att kritiken var befogad.

– Så sent som igår kunde Myndigheten för kulturanalys även rikta stark kritik mot regeringen för att man alltför ofta tummar på den konstnärliga friheten och försöker påverka vad konstnärer väljer att gestalta. Detta sammantaget visar på ett oroande oroväckande mönster där regeringen på allt fler samhällsområden tycks vilja detaljstyra det fria ordet.

Även Per Gudmundson – en av de personer som omnämns som exempel av Delmi – har gett ett uttalande om detta under dagen. Detta finns att läsa här.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen