SD presenterar budgetförslag

SD presenterar budgetförslag 

Sverigedemokraternas budgetmotion ”Statsbudget för Sverige” innehåller stora satsningar på såväl
välfärden, jobben som flyktinghjälp. Genom att prioritera välfärd, äldres villkor och flyktinghjälp på plats och genom att föra en ansvarsfull invandringspolitik kan Sverigedemokraterna frigöra stora resurser. Strax över hälften av det ökade budgetutrymmet härrör från besparingar till följd av en
mer ansvarsfull invandringspolitik. Besparingar på invandring och integration har blivit större än vad partiet räknade med i valrörelsen till följd av en kraftigt ökad invandring. Sverigedemokraterna har dock inte tagit med Migrationsverkets senaste prognos från föregående vecka i beräkningarna som visar att kostnaderna kommer att öka med ytterligare omkring 17 miljarder under budgetperioden

Nej till skattechock

Sverigedemokraterna avvisar regeringens föreslagna skattechock. Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson kommenterar:

–  Vi ser med stor oro på effekterna på jobb och tillväxt till följd av regeringens skattehöjningar. Att i detta läge höja skatterna på arbete, höja skatterna för äldre på arbetsmarknaden och införa en ny
straffskatt på kärnkraft kommer försvaga tillväxten. Denna politik saknar dessutom stöd bland väljarna. Samtidigt som man väljer att lägga fram detta skattehöjningspaket fortsätter man att prioritera invandring och integration högre än allt annat. Regeringen budgeterar 151,6 miljarder på utgiftsområdena migration och integration.

Sverigedemokraternas
finansiering

  • Ansvarsfull invandringspolitik – 187,8 mdkr
  • Effektivt bistånd – 39,2 mdkr
  • Återställd krogmoms – 20,2 mdkr
  • Återförande av medel från stabilitetsfonden – 10 mdkr
  • Ny bankskatt – 4,1 mdkr
  • Avskaffad ungdomsrabatt – 9,3 mdkr
  • Höjd mineralersättning – 4,4 mdkr
  • Avskaffade subventioner för etanolbränsle – 5 mdkr

Viktigaste satsningar

Helt avskaffad löneavgift för företag med upp till nio anställda

Avskaffad pensionärsskatt under mandatperioden

Rätt till heltid för offentliganställda och höjd vårdkvalitet

Stärkt försvar

Satsning på rättsväsendet

Utfasning av användandet av biståndsmedel till att finansiera massinvandring till Sverige samt utökat
stöd till flyktinghjälp och bekämpning av Ebola

Nyheter i förhållande till valmanifestet

Stöd till förnyelse av kärnkraften och en
svensk forskningsreaktor (475 miljoner kr)

Åtgärder för värdefull natur och sanering av förorenade områden
(400 miljoner kr)

Öppna museer och stärkt friluftsliv (880 miljoner kr)

Budgetomröstningen i riksdagen

Sverigedemokraterna är fortsatt öppna för att värdera vilket budgetalternativ från regeringen respektive alliansen som är bäst för Sverige. Sverigedemokraterna är öppna för att rösta istället för att
avstå när frågan avgörs i riksdagen i december. Mattias Karlsson, gruppledare, kommenterar:

–  Budgetfrågan lever i allra högsta grad. Vi kommer under de närmaste veckorna att noga analysera alliansens budgetförslag. Att säga någonting om detta idag är dock omöjligt då alliansen ännu inte presenterat en fullständig budgetmotion. I det material de presenterade på pressträffen saknas kalkylerna över samtliga av statens utgiftsområden vilket gör det omöjligt för oss att ge några mer utförliga kommentarer i det här läget.

– Vi har en historiskt svag regering men vi har också ett historiskt svagt största oppositionsblock. Att alliansen av princip nu vägrar bryta ut delar ur regeringens budget visar hur svaga alliansen är. De har liksom vi ett ansvar gentemot väljarna att så långt det är möjligt driva igenom den politik man gick till val på. Detta löfte till väljarna sviker man nu. Det är uppenbart att Sverigedemokraterna under mandatperioden kommer att få ta ett ökat ansvar i kraft av det enda egentliga
oppositionspartiet.

https://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/11/presentationstatsbudget.pdf

https://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/11/Besparing-invandring-och-integration-141027.pdf

Budgeten i sin helhet kommer återfinnas på
Sverigedemokraternas hemsida under:

https://sverigedemokraterna.se/asiktsdokument/

Senast ändrat: 12 november 2014