SD: Så kan vi säkra elförsörjningen

Vi presenterar sju konkreta åtgärder för att säkerställa elförsörjningen i Sverige på kort sikt, och vill bland annat utreda vad som krävs för att återstarta Ringhals 1 och 2. Det skriver företrädare för SD.