SD satsar på att bevara svenska kyrkor

Sverigedemokraterna vill höja den kyrkoantikvariska ersättningen med 100 miljoner kronor mer än regeringen. Ett ökat anslag behövs för att kunna värna, vårda och visa upp Sveriges största sammanhållna kulturarv, som består av äldre, svenska kyrkor.

De medel som anslås idag täcker inte de behov och den utvecklingspotential som finns inom området.

Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Aron Emilsson kommenterar:

– Ingen annan religion, idé eller institution har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Sveriges äldre kyrkor är landets största samlade kulturarv, så bevarande och underhåll av dessa är således en angelägenhet för alla och mer kan göras för att värna, vårda och visa såväl exteriörer som interiörer och artefakter.

Senast ändrat: 14 oktober 2015