blank

Sverigedemokraterna kommer i sin vårbudget 2021 att föreslå ett slopande av dagens flerbarnstillägg.

Sveriges generösa välfärdspolitik har blivit en segregationsfälla. Höga bidragsnivåer har förvärrat utanförskapet och segregationen. För att komma tillrätta med problemen krävs stora förändringar. Som ett första steg föreslår vi därför att dagens flerbarnstillägg slopas och ersätts med ett avdrag för arbetande familjer.     

Sverigedemokraterna föreslår att flerbarnstillägget ersätts av ett flerbarnsavdrag – en skattereduktion på inkomst av tjänst, a-kassa eller föräldrapenning – fördelat jämnt på föräldrarna.

Kommentar från ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt:

– Det ursprungliga syftet med flerbarnstillägget var att väga upp för de extra kostnader som uppstår i samband med att familjen blir större. Istället har det bidragit till segregation och blivit ett verktyg för att hålla kvar utlandsfödda kvinnor i hemmet. 

– Med förslaget får en fembarnsfamilj, där föräldrarna går från bidrag till arbete, 3400 kronor mer i månaden. Det innebär en välbehövlig inkomstökning för flerbarnsfamiljer med arbete, utöver att verka som en kraftfull integrationsåtgärd.

Läs mer om förslaget här.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010-101 98 00 eller via e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen