blank

Sverigedemokraterna kommer idag i ett utskottsinitiativ uppdra regeringen att skapa en tillfällig förordning inom sjukförsäkringen om att helt och hållet slopa prövningen mot hela arbetsmarknaden i dag 180 och skjuta på det till dag 365 för alla.

Den pågående pandemin har fått omfattande konsekvenser för stora delar av samhället, vilket inte minst har drabbat sjuka och andra redan utsatta grupper hårt. Det kraftigt ökade trycket på en redan hårt belastad hälso- och sjukvård har bland annat lett till att människor utförsäkrats innan de fått möjlighet till fullgod rehabilitering.

Med anledning av det extraordinära och allvarliga läge Sverige befinner sig i kommer Sverigedemokraterna uppdra till regeringen att så länge pandemin pågår – samt till dess att en proposition ligger på riksdagens bord om en långsiktig lagändring – skapa en tillfällig förordning om att helt och hållet slopa prövningen mot hela arbetsmarknaden i dag 180 och skjuta på det till dag 365, samt att detta ska göras för alla.

Kommentar från partiets socialförsäkringspolitiske talesperson Julia Kronlid (SD):

– Dagens sjukförsäkringssystem är i mångt och mycket att betrakta som icke fungerande, både vad gäller att människor utförsäkras utan möjlighet att kunna arbeta, samt bristen på rehabiliterande insatser. Vi anser att något radikalt måste göras för att få stopp på inhumana utförsäkringar i en tid då systemet inte fungerar rättssäkert.

– Vi lämnar därför in ett kompletterande initiativ idag som innebär att helt frysa 180 dagars-gränsen i rehabiliteringskedjan till dess att långsiktiga lagförslag finns på plats.

Under Socialförsäkringsutskottets sammanträde på torsdag den 26/11 kommer partiet även att ställa sig bakom de initiativ som lagts av (V) och (C) om långsiktiga förändringar av 180 dagars-gränsen.

Julia Kronlid (SD):

– Vad gäller initiativet från (M) och (KD) om att endast stoppa utförsäkringar för personer med covid-19 så betraktar vi det som ett steg i rätt riktning. Vi anser dock att ett initiativ med förbättringar enbart för en enskild diagnos är otillräckligt. Mot bakgrund av detta vill vi komplettera med en åtgärd som kan behandlas snabbt, och på relativt kort tid stoppa inhumana utförsäkringar för alla under tiden som regeringen utreder frågan om en långsiktigt hållbar sjukförsäkring.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen