SD tänker fälla regeringens budget

Sverigedemokraternas riksdagsgrupp fattade idag beslut om att partiet i händelse av att partiets egen budgetmotion faller kommer att rösta på alliansens förslag. Beslutet har föregåtts av en noggrann analys av de båda förslagen. Partiledningen har granskat alla tänkbara konsekvenser av frågan. Opinionsundersökningar har beställts och partiorganisationen har fått lämna sina synpunkter. Beslutet i partigruppen var enhälligt och partiledningen gör idag bedömningen att beslutet är starkt förankrat såväl i partiet som hos väljarkåren.

Partiets gruppledare Mattias Karlsson kommenterar:

– Riksdagsgruppen har idag fattat ett principiellt beslut om att Sverigedemokraterna kommer att agera för att försöka fälla varje regering som väljer att föra en ökad invandring och ge Miljöpartiet ett avgörande inflytande över svensk migrationspolitik. I den nuvarande situationen innebär det här att vi, i händelse av att vår egen budgetmotion faller, kommer att rösta på alliansens förslag.

– Sverige står inför ett väldigt svårt läge. I många kommuner så pratar man om en hotande systemkollaps. Sverige har under en väldigt lång tid haft en väldigt ansvarslös invandringspolitik, en politik som är extrem i förhållande till vår omvärld. Vi tar emot ungefär tio gånger så många asylinvandrare som genomsnittet i EU. Vi menar att någon måste ställa sig upp och säga ”nu är kejsaren naken”. Den här utvecklingen kan inte fortgå längre därför att den hotar i grunden både välfärd, sysselsättning, tillväxt och trygghet i det svenska samhället.

I partiets analys av budgetfrågan har man landat i att regeringens och allians båda budgetalternativ i grunden är lika dåliga. Mattias Karlsson kommenterar:

– När det gäller skillnaden mellan Alliansen och de rödgröna så är inte den så stor som den först kan verka. De rödgröna har helt enkelt inte de finanser som man säger sig ha, det reformutrymme som behövs för att göra de här satsningarna. De förstår inte hur negativt deras sysselsättningspolitik kommer att slå, med skattechocker på landsbygd, företagande och annat. De förstår inte heller att när man höjer skatten på till exempel äldre som jobbar så blir det färre som jobbar och det innebär att i realiteten så beskattar den rödgröna regeringen pensionärskollektivet hårdare än både Alliansen och Sverigedemokraterna gör. Man tar ut ungefär 2,3 miljarder extra i skatt på äldre som har valt att ha en fot kvar i arbetslivet och ger lite med andra handen – 1,9 miljarder – och behåller en del själv. Sammantaget är det så att pensionärer kommer få högre skatt med en rödgrön regering.

Sverigedemokraterna betraktar inte budgetfrågan som primärt ett val mellan regeringen och alliansen då man gör bedömningen att alliansen inte är beredda att ta över regeringsmakten. Mattias Karlsson kommenterar:

– Det vi hoppas och tror, givet att regeringens budget faller, är att vi får en reformerad budget och kanske en regeringsombildning. Hade vi lagt ner våra röster så vet vi med säkerhet att då hade vi fått en rödgrön budget som är skadlig för Sverige, som sliter isär Sverige på olika sätt. Nu öppnar vi ett fönster för en revidering av budgeten och där finns en möjlighet för oss att fortsatt påverka. Det kommer vi att försöka göra så långt det är möjligt. Vi hoppas och tror att till exempel Moderaterna kommer vara öppna för att omvärdera sin hittillsvarande hållning när det gäller invandringspolitiken. Vi vet att en majoritet av de moderata väljarna vill minska invandringen, likväl som en pluralitet av det svenska folket. Jag tror att förutsättningarna för att påverka och att få upp invandringsfrågan på dagordningen är väldigt goda. Det är också det som är grunden för vår analys.

– I en ny budgetprocess kommer vi att vara beredda att ta ansvar, kompromissa och vi kommer fortsätta att driva hjärtefrågor om mer ansvarsfull invandringspolitik och förbättrade villkor för de äldre

Läs presentationen som visades på presskonferensen.

En intervju med Mattias Karlsson om dagens beslut finns på sdkuriren.se.

Senast ändrat: 3 december 2014