blank

För att säkerställa medborgarnas yttrandefrihet på internet har Sverigedemokraterna idag tillsatt en arbetsgrupp som kommer arbeta med yttrandefrihetsfrågor på internationell, nationell och lokal nivå.

Friheten på internet är idag hotad. Enskilda aktörer dominerar marknaden och har en enorm påverkan när det kommer till åsiktsbildning och debatt. Vi har även sett länder där regeringar stryper internettillgången för medborgare och opposition. Under de kommande åren kommer frågan att ställas på sin spets både internationellt och i Sverige. 

Med anledning av detta har Sverigedemokraterna tillsatt en arbetsgrupp som kommer arbeta för att främja yttrandefrihet på internet. Den består av ledamöter och tjänstemän från konstitutionsutskottet, kulturutskottet, näringsutskottet och Europaparlamentet. 

Arbetet kommer ledas av Sverigedemokraternas gruppledare i konstitutionsutskottet Matheus Enholm. Övriga medlemmar är Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson, Jessica Stegrud, Europaparlamentariker, Angelika Bengtsson, riksdagsledamot i kulturutskottet, Per Söderlund, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet och Josef Fransson, riksdagsledamot i näringsutskottet. 

Matheus Enholm kommenterar:

– Vi anser att yttrandefrihet är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vi kommer arbeta för att samla en bred koalition som är villig att stå upp för yttrandefrihet på internet.  

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller via e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen