”Inte något år sedan mätningarna inleddes 1987 har så många unga män dött av skottskador.” (SvD/TT)

Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på alla former av våldsbrott och organiserad kriminalitet. Kriminella gäng med skjutvapen ska inte vara en del av vardagen i Sverige, människor ska inte behöva vara rädda för sitt eller sina anhörigas liv när de vistas utomhus i vårt land.

För att bekämpa såväl kriminella organisationer som illegala vapen behöver vi en bättre lagstiftning som syftar till att skydda laglydiga medborgare och sätta kriminella i fängelse.

Sverigedemokraterna har länge drivit på för skärpt lagstiftning för att vända den negativa utvecklingen. Bland annat föreslår vi:

✔️ Skärpta straff för vapensmuggling

✔️ Höjda maxstraff för vapenbrott

✔️ Utökat vittnesskydd

✔️ Stärkt polisiär närvaro

✔️ Lagstiftning mot deltagande i kriminell organisation