blank

Sverigedemokraterna har lämnat in en begäran om att riksdagen, i enlighet med 6 kapitlet 23 § riksdagsordningen, kallas till särskild debatt om döden på äldreboenden till följd av Coronaviruset.

Som en betydande förklaring till Sveriges höga dödstal jämfört med våra grannländer har det lyfts att virusspridning i stor skala ägt rum i äldreomsorgen. Att Sverige inte klarat att skydda sårbara grupper från smitta har pekats ut som ett misslyckande av ansvariga i regeringen. Särskilt förödande har utvecklingen varit på äldreboenden i Stockholmsregionen, som först drabbades av utbredd smitta. 123 boenden av 227 i regionen hade redan under påskhelgen smittade inom väggarna enligt en ny enkät.

Att Sverige till skillnad från andra länder haft en för begränsad provtagning, saknat termiska kontroller och att personal inte tillhandahållits nödvändig skyddsutrustning har sannolikt bidragit till döden på svenska äldreboenden. Vittnesmål gör också gällande att det förekommit att personal arbetat trots symptom, möjligen för att karensavdraget aldrig avskaffades, och att anställda haft svårt att förmås följa basala hygienrutiner.

För att undvika motsvarande katastrof drabbar hela landet behöver politiken ta ett nationellt ansvar. Rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar. För att kunna skydda äldre runt om i landet från död och lidande begär vi en särskild debatt om döden på svenska äldreboenden.

Henrik Vinge kommenterar:
– Vi måste göra allt som står i vår makt för att äldre i övriga landet inte drabbas lika hårt som de på Stockholms äldreboenden.

– Sverige har dubbelt så höga dödstal som våra nordiska grannländer tillsammans. Ett av skälen är att regeringen misslyckats med att skydda de äldre.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen