blank

På grund av den senaste tidens uppenbara och allvarliga brister i det svenska kraftsystemet har Sverigedemokraterna idag lämnat in en begäran om särskild debatt angående Sveriges långsiktiga energiförsörjning.

Sverige har uppenbara problem med att klara sin kraftbalans. På grund av nedläggningar av svensk kärnkraft i kombination med en subventionerad utbyggnad av väderberoende kraftproduktion, lider Sverige numera av el- och effektbrist vintertid. Vi är just nu beroende av import från grannländer när kylan tilltar och vinden inte blåser. Grannländer som Danmark, Tyskland, Polen och Litauen – alla länder där kolkraft utgör en stor del av energimixen.

Förutom import av smutsig el har även elpriserna skjutit i höjden efter att Ringhals-reaktorerna lades ned. Vi har nu en situation där prisskillnaderna under 2020 var större än någonsin mellan de olika prisområdena sedan indelningen skedde.

Sverige saknar också ett mål för leveranssäkerheten och för vem som långsiktigt är ansvarig för landets energiförsörjning. Men framförallt saknas det i riksdagen en majoritet för den nuvarande energiöverenskommelsen. Därför har Sverigedemokraterna idag begärt en särskild debatt om Sveriges långsiktiga energiförsörjning.

Mattias Bäckström Johansson, vice gruppledare, kommenterar:

– Senaste tidens utveckling med instabilitet, skyhöga elpriser och minskad produktion i industrier är ofta kännetecken för mindre utvecklade länder, vilket är en oacceptabel utveckling i Sverige.

– Regeringens väderberoende symbolpolitik är dålig för miljön såväl som svenska hushåll och näringsliv. Sverige behöver mer kärnkraft för att klara framtidens elektrifiering och energibehov, inte mindre.

Sverigedemokraternas begäran till särskild debatt kan tas del av i sin helhet här.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010-101 98 00 eller via e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen