blank

Sverigedemokraterna kallar biträdande rikspolischef Mats Löfving till Justitieutskottet för utfrågning efter den senaste tidens uppmärksammade reportage om kriminella klanfamiljer. Detta för att ge riksdagens partier möjlighet till utökad kunskap om fenomenet samt ställa frågor till biträdande rikspolischef om den rådande utvecklingen. Hemställan lämnades in under söndagen.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, kommenterar:

– Det är viktigt att samtliga partier får en klar och detaljerad bild av den kunskap polisen inhämtat om invandrade kriminella klaner. Kopplingen mellan en ansvarslös invandringspolitik och de kriminella strukturer som etableras i vårt land kan inte längre negligeras.

– Vi vill samla ett brett stöd för ett invandringsstopp och en offensiv utvisningspolitik. Att polisen nu går ut med att en omfattande invandring till Sverige skett med enda syfte att begå brott borde locka fler partier till att agera så att Sverige inte förblir en fristad för all världens kriminella.

Hemställan kommer att avhandlas på torsdag den 10/8.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen