blank

Under gårdagen presenterades det första delbetänkandet i utredningen om språkkrav för medborgarskap. Utredningens förslag innebär att det skall införas ett språkkrav. Kravet är dock omgärdat av en rad undantag, vilket Sverigedemokraterna ställer sig kritiska till. 

Kraven skall dels endast gälla från 16 till 67 års ålder. Vidare skall det kunna göras undantag både för väsentliga funktionsnedsättningar och för andra personliga förhållanden. I det senare skall bland annat ingå att personen ursprungligen är analfabet, och därför har svårt att lära sig svenska. 

En rad grupper slipper också skriva något språkprov för att upptagas till medborgare. Till exempel betraktas de som gått ut nian med svenska som andraspråk, eller klarat SFI, som fullt svenskspråkiga.

Kommentar från Jonas Andersson (SD), ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt representant i migrationskommittén:

– Själva språkkraven i sig är mycket lågt satta. När det gäller läs- och hörförståelsen skall nivån motsvara B1, i den Gemensamma europeiska referensramen, GERS, medan den för skriftlig och muntlig färdighet istället skall vara A2. Detta motsvarar mellanstadienivån i andraspråk i svensk skola. De som upptags till svenska medborgare förväntas alltså tala svenska sämre än de flesta barn talar sin skolfranska.

– Vi hade stora förhoppningar på utredningen, och att Sverige äntligen skulle göra upp med gångna felaktiga beslut. Men utredningens förslag är inte vad Sverige behöver 2021. Vi behöver ordning och reda, plikt och krav. 

Sverigedemokraterna föreslår följande:

  • Obligatoriska, fysiska språkprov för medborgarskap för alla icke-nordiska utlänningar, oavsett om de gått SFI eller liknande.
  • B2 som lägstanivå, motsvarande en fullgod grundskoleexamen.
  • Inga undantag för analfabeter eller andra kategorier av friska
  • Kraven skall gälla utan övre åldersgräns. Vid sjukdom gäller istället samma undantag som för funktionsnedsatta.

Jonas Andersson (SD):

– Vi förväntar oss att regeringen tar sitt förnuft till fånga, och noga utvärderar remissvaren på utredningen, och så snart som möjligt framlägger ordentliga förslag för riksdagen så att vi kan få till seriösa krav. Ett svenskt medborgarskap får inte längre vara något man hittar i botten av ett flingpaket.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen