blank

Med anledning av den alltmer krisande situationen i spåren av smittspridningen kommer Sverigedemokraterna under dagen att lägga fram ett utskottsinitiativ till riksdagens Socialutskott med syfte att minska belastningen på landets sjukhuslaboratorier.

De senaste veckorna har testningen för covid-19 ökat kraftigt. Nästan alla Sveriges regioner har nått eller är nära att nå sin nuvarande maxkapacitet för coronatester, visar en nylig kartläggning av Sveriges Radio Ekot. Nästan samtliga av landets regioner uppger att läget är så pass kritiskt att det kommer att påverka deras möjligheter att analysera den mängd prover som önskas.

Både Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare anser att provtagning och smittspårning är ett av de viktigaste verktygen för att hämma smittspridningen i samhället.

Folkhälsomyndigheten arbetar för närvarande med att upphandla storskalig nationell testning av covid-19, men vad Sverigedemokraterna erfar söker man endast ledig kapacitet nationellt och det är oklart huruvida laboratorieanalyser ska inkluderas.

Sverigedemokraterna anser att den rådande situationen motiverar vidare åtgärder för att öka Sveriges testkapacitet och minska belastningen på landets regioner. 

Med anledning av detta lämnar Sverigedemokraterna under dagen ett förslag till utskottsinitiativ med syfte att uppdra Folkhälsomyndigheten att även upphandla testning i utlandet. Utöver detta anförs att laboratorieanalyser ska inkluderas både vid nationell och internationell upphandling.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen