blank

Sverigedemokraterna lämnar Försvarsberedningen efter att regeringen meddelat att man inte tänker ställa sig bakom finansieringen av försvaret fram till 2030. Med detta aviserar regeringen att man enbart är beredd att finansiera svensk säkerhet i fem år framöver – något som i praktiken innebär mycket svåra, om inte omöjliga förutsättningar för försvarsmakten att planera och verkställa Värnkraft. Sverigedemokraterna har länge påtalat vikten av goda planeringsförutsättningar för försvarsmakten och att arbetet med Värnkraft kräver finansiering fram till 2030, vilket också partiet avser fullfölja.

Mot bakgrund av detta anser Sverigedemokraterna att det varken är givande eller konstruktivt att fortsätta överläggningarna i Försvarsberedningen. Därmed kommer Sverigedemokraterna tillsammans med övriga partier i oppositionen att lämna beredningen med omedelbar verkan.

Roger Richthoff, Försvarspolitisk talesperson kommenterar:

– Det är uppenbart att regeringen inte värderar det svenska försvaret och därmed också vår nations säkerhet tillräckligt högt. Det är beklagligt att de inte är beredda att tillgodose försvarets behov och möjliggöra de planeringsförutsättningar som krävs för att verkställa Värnkraft. Detta vittnar om ett svagt politiskt ledarskap som riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk säkerhet.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen