blank

Migrationskommittén har misslyckats med att komma överens om en restriktiv och hållbar migrationspolitik för Sverige. Med anledning av detta lägger Sverigedemokraterna nu fram ett alternativt förslag till migrationskommitténs betänkande. 

Förslaget, som presenterades under dagens presskonferens, finns att tillgå i sin helhet här.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen