Se Jonas Andersson i gårdagens allmänpolitiska debatt. ”Fru talman! Arkitekturfrågor betyder mycket för Sverige och för invånarna i vårt land, och det är något som Sveriges riksdag behöver bli bättre på att ta fasta på. Trots ett expansivt Sverige där det byggs mycket på olika håll och kanter runt om i vårt land och trots den betydelse som arkitekturfrågor har för medborgarna har dessa frågeställningar hamnat alltför mycket i skymundan från politiskt håll.”