blank

I takt med att smittspridningen åter börjar blossa upp runtom i Sverige kunde flera regioner tidigare i veckan larma om att smittan åter igen börjat ta sig in på äldreboenden.

Med anledning av detta har flera läkarorganisationer som ansvarar för läkarinsatser vid äldreboenden i region Stockholm påtalat behovet av mer omfattande testning av boende och personal på äldreboenden – en uppfattning som delas av Sverigedemokraterna.

Ann-Christine From Utterstedt (SD), ledamot med ansvar för äldrefrågor, kommenterar:

– Socialstyrelsen har tidigare meddelat att mer än 9 av 10 personer som avlidit i covid-19 var 70 år eller äldre, och att det i hög grad kunnat härledas till den omfattande smittspridningen på landets äldreboenden. Införandet av testning av all personal och boende på de äldreboenden där smitta kunnat konstateras skulle bättre möjliggöra tidiga insatser för att både minska smittspridningen och vårda de som insjuknat.

På flera håll i Finland testar man redan alla boende och all personal när man upptäcker ett fall av covid-19 på ett äldreboende, något som Sveriges Radio kunde rapportera om under morgonen.

Ann-Christine From Utterstedt (SD):

– Vi måste till varje pris undvika att hamna i samma situation som i våras, där tusentals äldre miste livet av orsaker som vi sannolikt kunnat förhindra om regeringen hade vidtagit nödvändiga åtgärder i tid. Vår förhoppning är att regeringen och berörda myndigheter tagit lärdom från de senaste månaderna och agerar innan det är för sent.

Sverigedemokraterna har tidigare begärt tillsättandet av en sanningskommission med syfte att utreda dödsfallen i sviterna av covid-19 på landets äldreboenden. Detta finns att läsa om här.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen