Efter 1981 dagar av världens första feministiska regering är det hög tid för en utvärdering.

I vår rapport ”1981 dagar – En granskning av regeringen Löfvens feministiska politik” utvärderar vi regeringens insatser på fyra viktiga områden. Rapport baseras på nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst, Totalförsvarets forskningsinstitut, BRÅ samt regeringens egna dokument.  

Slutsatserna är tydliga, regeringen Lövfens politik har missgynnat kvinnor. ökat den ekonomiska ojämlikheten och bidragit till mer otrygghet i samhället.

Kommentarer från Ebba Hermansson, jämställdhetspolitisk talesperson:

– Rapporten bekräftar svart på vitt det vi misstänkte. På flera avgörande punkter har regeringen inte lyckats uppnå de jämställdhetsmål man själva satt upp. Mycket visar på att regeringens feminism bara är ett luftslott.

– Vi tycker att jämställdhetsfrågorna förtjänar mer än bara fina ord. De förtjänar konkreta förslag och praktisk politik.

Artikel i Dagens Nyheter.

Länk till rapport.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen här.