blank

Idag kan Sverigedemokraterna avslöja att Mattias Karlsson tillträder som ny landsbygdspolitisk talesperson för partiet. Utöver detta presenteras även ett nytt åtgärdsprogram för att möta det ökande problemet med utländska stöldligor.

Fenomenet med organiserade, internationella stöldligor har varit ett problem under många år. Under förra året kunde Sveriges Radio uppskatta att utländska ligor smugglar ut stöldgods för så mycket som 1,5 miljarder från Sverige varje år, där en stor del av godset utgör föremål som bildelar, båtmotorer, fyrhjulingar och verktygsmaskiner. Särskilt drabbade har varit de som bor utanför landets storstäder.

Med bakgrund av detta presenterar Sverigedemokraterna idag ett åtgärdsprogram på 10 punkter för att ge myndigheterna och rättsväsende bättre verktyg att ta itu med problematiken.

1. Satsa på Tullverket, Kustbevakningen och Gränspolisen – Sverigedemokraternas budget från i höstas, tillsammans med M & KD, innebar en satsning redan under 2022 på 850 miljoner till polisen och 525 miljoner till myndigheter inom rättsområdet, inklusive Tullverket och Kustbevakningen. Sverigedemokraternas vårbudget kommer innehålla ytterligare satsningar.

2. Öka det myndighetsgemensamma arbetet mot internationella stöldligor – Redan idag samarbetar olika myndigheter mot gränsöverskridande brottslighet, men arbetet måste ske kontinuerligt och intensifieras.

3. Ge Tullen ett brottsbekämpande uppdrag – Tullverket förebygger och motverkar idag brottslighet i samband med in- och utförsel av varor, men mycket mer kan göras. Tullverkets brottsbekämpande uppdrag ska utökas till att omfatta all gränsöverskridande brottslighet i samband med deras kontroller vid gränsen.

4. Utöka Tullens befogenheter – Tulltjänstemän ingriper endast i situationer där de bedriver kontrollverksamhet, där de stöter på misstänkt brottslighet. Tullen ska ha rätt, och skyldighet, att ingripa och motverka brottslighet vid gränsen.

5. Beväpna tulltjänstemännen – Tulltjänstemän får idag bära vapen endast i undantagsfall. När det brottsbekämpande uppdraget utökas måste även rätten att bära vapen bli tydligare. Särskilt när de i större utsträckning bekämpar den organiserade brottsligheten.

6. Kriminalisera utförsel av stöldgods – Idag kan tullen endast ingripa om man råkar hitta stöldgods i samband med en tullkontroll, genom en kriminalisering får tullen befogenhet att göra kontroller inriktade på att hitta stöldgodset.

7. Inför en straffskärpningsgrund för gränsöverskridande tillgreppsbrottslighet – Att utländska stöldligor kommer till Sverige och utnyttjar bristen av gränskontroll endast för att länsa landsbygden på varor måste anses allvarligare än annars, sådana brott bör bestraffas hårdare.

8. Förenkla förverkande av stöldgods – För att förverka brottsvinster idag måste det kunna visas att det kommer från ett visst brott. Det måste bli enklare att förverka stöldgods eller pengarna från brott när det är uppenbart att det kommer från brottslig verksamhet.

9. Straffskärpningar för tillgreppsbrott – Att straffen i Sverige i allmänhet är väldigt låga är ingen överraskning. Vi kommer att göra en översyn med syfte att betydligt höja straffen för både tillgreppsbrottslighet och smugglingsbrott.

10. Utöka användningen av ANPR – Genom utökad automatiserad bevakning av våra gränser kan tekniken nyttjas effektivt och ge de brottsbekämpande myndigheterna användbar information.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen