Det svenska jakt- och sportskyttet tillhör vårt kulturarv och bör värnas. Inte minst för att skyttet – tvärtemot vad många av de vapenfientliga politikerna från de andra partierna tror – lär oss att bli mer ansvarsfulla och tänka på säkerheten kring oss själva och våra medmänniskor.

Sverigedemokraterna har under mandatperioden lagt ett antal konkreta förslag på hur vi vill förändra vapenlagen:
✔️ En ny jakt- och viltmyndighet ska ta över hanteringen av vapenlicenser från Polismyndigheten.
✔️ Handläggningstiden för vapenlicenser ska kortas ned, vi vill införa en tidsgräns på tre veckor vid en korrekt ifylld ansökan.
✔️ Femårslicenser för enhandsvapen ska slopas.
✔️ Formuleringen ”synnerliga skäl” ska utmönstras ur vapenlagen och ersättas med en tydligare uppräkning av vilka krav som ska ställas.
✔️ Reglerna om auktorisation av skyttesammanslutningar ska regleras i lag och förordning, Polismyndigheten ska inte längre meddela föreskrifter för sådan auktorisation.
✔️ Möjliggöra för tillfällig vapenförvaring av egna vapen i ett vapenskåp hos en annan skytt.
✔️ Utöka vapengarderoben till sex vapen utan särskild prövning och upp till tio vapen vid behov.
✔️ Förvaring av ammunition tillhörande den vapenklass man är godkänd för ska möjliggöras även om det är ammunition till ett vapen man inte har licens för.
✔️ Utöka antalet patroner vid björnjakt med halvautomatiskt vapen till fem stycken.