”Det går inte att se mellan fingrarna när var tredje ung kvinna uppger att hon blivit utsatt för sexualbrott det senaste året. Vi måste bekämpa denna destruktiva utveckling. Då krävs det att någon tar ansvar, på riktigt, så att vi får fler poliser på gatorna, bättre belysning av otrygga områden och skärpta straff för dem som begår övergreppen.”

– Katja Nyberg (SD), ledamot i justitieutskottet, tjänstledig polis och tidigare utredare vid Nationella operativa avdelningen.

10 av Sverigedemokraternas åtgärder mot sexualbrottsepidemin:

✔️ Fler patrullerande poliser.

✔️ Ökad belysning på otrygga platser.

✔️ Lättare för Polismyndigheten att använda kamerabevakning.

✔️ Skärpta straff för våldtäkt och övriga sexualbrott.

✔️ Obligatorisk utvisning på livstid för icke-medborgare som begår sexualbrott.

✔️ Säkert förvar av illegala migranter i väntan på verkställande av utvisning.

✔️ Hårdare straff för brott av sexuell karaktär mot yrkesutövare.

✔️ Höjda skadestånd för sexualbrott.

✔️ Ökat stöd till kvinnojourer.

✔️ Genomföra en taxireform så att olämpliga förare blir av med sin legitimation