De statliga pengarna för flyktingmottagande har slutat att flöda in och Härnösands kommun har akuta ekonomiska problem. Nu ska kommunen spara och då kommer de äldre i kläm.

”Hela checkkrediten på 100 miljoner kronor har utnyttjats och man har tvingats att ta lån på 20 miljoner kronor ”

Kommunen tvingas nu att prioritera i budgeten, som exempelvis innebär:

* Successiv avveckling av Ugglans särskilda boende
* Avveckling av 9 platser på korttidsenheten
* En tjänst som sjuksköterska natt avvecklas
* Sänkt nattbemanning inom Koltrastens och Ädelhems särskilda boenden
* Matsalarna på Ängecenter och Solbrännan avvecklas
* Två vakanta tjänster inom omsorg om funktionshindrade tillsätts inte
* Kostnadsfria resor för brukare till och från daglig verksamhet upphör

Läs mer: https://nyheteridag.se/aldre-far-sta-for-kalaset-nar-harnosands-kommun-ska-spara

https://www.harnosand.se/pressmeddelanden?fbclid=IwAR1dG-8QRqGuB39b_emH9x3spP58s8EOHFiufVPjhWMx-2thCn9qfEDChr8#/pressreleases/foerslag-paa-aatgaerder-foer-att-socialnaemnden-ska-klara-budgetramen-foer-2019-2793204