blank

Under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd utvecklades Sveriges relationer med ett antal stater i en positiv riktning, enligt UD. Detta är naturligtvis gynnsamt för Sverige som är ett litet exportberoende land med höga internationella ambitioner.

För att riksdagens partier skall kunna skapa sig en egen bild och en djupare förståelse för hur dessa relationer utvecklats anser Sverigedemokraterna att utrikesutskottet bör begära ut ingångna avsiktsförklaringar med andra stater för perioden från att dåvarande utrikesminister Wallström deklarerade Sveriges kandidatur till Sveriges deltagande i säkerhetsrådet avslutades.

Det står nu klart att en majoritet av partierna i utrikesutskottet, med regeringspartierna och dess stödpartier, aktivt förvägrar oppositionen den insyn som man bör kunna förvänta sig i ett transparent och modernt land.

Sverigedemokraternas säkerhetspolitiska talesperson Björn Söder kommenterar:

– Att man hemlighåller avsiktsförklaringar med andra stater för oss som sitter i riksdagens utrikesutskott är naturligtvis uppseendeväckande. Det är av central betydelse för oss ledamöter att vi skapar oss en förståelse och bakgrund inför kommande politiska ställningstaganden på utrikesområdet genom att vi känner till vilka förpliktelser Sverige har till andra stater. Hemlighetsmakeriet är oroväckande och försvårar utrikesutskottets arbete.

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Detta pressmeddelande publicerades ursprungligen