Frågor & svar – Pensionsöverenskommelsen

Hur mycket pengar innebär förslaget?

 • Förslaget och reformen omfattar totalt 14,4 miljarder kronor.
 • Förslaget innebär 5 miljarder kronor mer än regeringen till landets pensionärer.
 • För en garantipensionär innebär förslaget 1000 kronor mer i månaden.
 • För en gemenomsnittlig pensionär innebär förslaget 500 kronor mer i månaden.

När kommer pengarna?

 • Den största delen kommer i oktober med höjd garantipension och stärkt konsumtionsstöd. Skattesänkningen börjar gälla vid årsskiftet och införandet av en gas i pensionssystemet sker så snabbt som möjligt.

Vad är den största skillnaden jämfört mot regeringens ”garantitillägg”?

 • Vi satsar 5 miljarder kronor mer än regeringen, 14,4 jämfört med 9,4.
 • Vi stärker ALLAS pensioner till skillnad mot regeringen som exkluderar en majoritet av landets 2,3 miljoner pensionärer. Samtidigt går den största delen av pengarna till de pensionärer som har det sämst ställt.

Är det ett ”invandrarbidrag”?

 • För att få full garantipension krävs det att du bott 40 år i Sverige. Konsumtionsstödet går främst till äldre, ensamstående, kvinnor.
 • Skattesänkningen påverkar alla men är inte lika stor i kronor och ören för den enskilde jämfört med garantipensionen och konsumtionsstödet.

Ger ni mer pengar till de som inte arbetat och betalat skatt?

 • De flesta som omfattas är personer som jobbat inom branscher med låga löner, primärt kvinnor inom vård och omsorg.

Ger det mer pengar till de som är rika och redan har bra pensioner? 

 • Nej tvärtom. Vårt förslag är större och ger mer pension för alla. Huvuddelen av våra 15 miljarder går till att stärka pensionerna för de som har det sämst ställt. Garantipensionärer får minst lika mycket som de fått med regeringens ”garantitillägg”.

Vem tjänar mest på förslaget, kvinnor eller män?

 • Kvinnor tjänar mer på vårt förslag. De har ofta en lägre pension än männen och gynnas mer av att vi lägger huvuddelen av pengarna på att höja de lägsta pensionerna.

Vad händer med förslaget nu?

 • Vi kommer lägga fram förslaget i finansutskottet för att sedan kunna rösta igenom det i riksdagen i början av juni.

Svar på kritik och felaktigheter som cirkulerar
”Har sett att ert förslag är en ”halvering” jämfört med regeringen och vänsterpartiets förslag, stämmer det?”

 • Nej, det är ren lögn. Vi ger garantipensionärer 1000 kronor mer i månaden och övriga 500 kronor mer i månaden. Regeringens och Vänsterpartiets förslag ger bara till den förstnämnde kategorin. Övriga 1,3 miljoner pensionärer får 0 kronor med förslaget från S+V.
 • Som exempel får pensionärer med 14 400 kronor eller mer, innan skatt, 0 kronor med regeringens föreslagna ”garantitillägg”. Vi tycker att även denna grupp, en majoritet av landets pensionärer, förtjänar bättre pension.

”Varför tar ni från arbetande kvinnor och ger till rika män?”

 • Det gör vi inte – tvärtom. Den största delen av vår satsning på 15 miljarder går till de pensionärer som har det sämst ställt där majoriteten utgörs av kvinnor.

”Varför ger ni inte pengarna nu?”

 • Vi gör så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Garantipensionen och konsumtionsstödet höjs redan i oktober, skattesänkningar går bara att införa vid årsskiftet och kommer därför gälla från och med den 1 januari.