Ett Sverige i arbete

Riktiga jobb och företagande

Problemen på svensk arbetsmarknad är idag komplexa och utbildnings- och arbetslöshetsnivåerna skiljer sig starkt mellan grupper. Sverigedemokraterna eftersträvar en aktiv men tydligt avgränsad arbetsmarknadspolitik. Vi utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning med målsättningen att tillvarata nationens samlade intressen. Detta innebär att vi inte driver vare sig klassisk höger- eller vänsterpolitik. Vi utgår i stället från en målbild baserad på balans mellan arbetsmarknadens parter, trygghet i tider av arbetslöshet, förbättrade villkor för små- och medelstora företag, trygga arbetsplatser och en kostnadseffektiv matchning.

En av de viktigaste skiljelinjerna inom svensk politik är synen på vad ett riktigt arbete egentligen är. Regeringar av olika färg har under lång tid skapat en bred flora av konstruerade anställningar vars enda egentliga syfte är att minska arbetslösheten bland dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. I motsats till detta fokuserar Sverigedemokraterna på riktiga jobb på marknadsmässiga villkor, jobb som ställer verkliga krav, bygger karriärer och breddar skattebasen. Därför är vi mycket kritiska till generösa, allmänt riktade lönesubventioner och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte kan, eller ens är tänkta att mynna ut i riktiga jobb.

Vi ser även behovet av att ge landets entreprenörer det erkännande och stöd de förtjänar. Vi vill se ett Sverige där det lönar sig att arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en bättre framtid.

Våra förslag

  • Avskaffa ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder som Nystartsjobb, Etableringsanställningar och Introduktionsjobb och i stället satsa på småföretag genom utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift och en djuplodad industristrategi.

  • Förbättra arbetsförhållandena i offentlig sektor genom rätt till heltid, slopade delade turer och slopad karensdag inom vård och förskola.

  • Göra a-kassan obligatorisk och flytta den till försäkringskassan.

  • Avskaffa arbetsförmedlingen i dess nuvarande form, öppna upp för en bredd av aktörer och upprätta en myndighet för tillsyn och effektivitetsbedömning av privata arbetsförmedlare.

Vår politik från A-Ö